Der er skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skov & Landskab har siden 2000 haft forskningsprojekter om arbejdsmiljøet på flisfyrede varmeværker. Dansk Fjernvarme har været involveret i alle projekterne og flere af medlemsværkerne har ydet en stor indsats for, at vi alle kan blive klogere på flisens betydning for luftkvaliteten og arbejdsmiljøet.

Forskningen har beskrevet udbredelsen af biostøv på flisfyrede værker, har afprøvet nye indretninger og har anbefalet ændrede rutiner.

Energistyrelsen har betalt en dybdegående undersøgelse af 7 flisfyrede varmeværker på Djursland. På nogle af disse værker er der udført forbedringer i projektperioden. På den måde er effekten af ændringerne blevet analyseret. Det er også beskrevet, hvordan støvet fordeler sig på værkerne.

ForskEl og Dansk Fjernvarme har betalt en større undersøgelse af biostøv og helbredseffekterne ved at arbejde på et flisfyret værk. Langt hovedparten af alle danske flisfyrede værker har fået målt endotoxin, støv og skimmelsvampe.

Tak til alle, der har deltaget i projekterne.

Simon Skov er ansvarlig for målingen af biostøv på flisfyrede værker
Vidste du, at...
der er taget flere hundrede målinger på flisfyrede varmeværker. Hver måling giver ny viden om indretningen og arbejdsforholdene.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".