Biostøv, arbejde og helbred

Afdeling for Miljø og Arbejdsmedicin ved Århus Universitet har stået for en meget omfattende undersøgelse af helbredseffekten ved at arbejde på et flisfyret (kraft)varmeværk. Til sammenligning har ansatte fra kul og gasfyrede værker gennemgået de samme undersøgelser. De to grupper lignede hinanden mht. uddannelse, livsstil, fritidsarbejde osv. så det primært er brændslet, som adskiller de to grupper.

Helbredsundersøgelsen bestod både af spørgeskemaer og lægelige undersøgelser. Der var fokus på at afdække de gener, som man på forhånd kunne forvente, at biostøv kunne forårsage.

Det skal siges med det samme: Der er ikke væsentlige helbredsproblemer hos de ansatte på flisfyrede værker. Der er tendenser til mindre væsentlige gener, og der er eksempler på ansatte, som har helbredsproblemer, men i gennemsnit tager man ikke skade af at arbejde på et flisfyret værk.

Det vurderes, at den afvekslende arbejdsdag med ophold i støvede og ikke-støvede omgivelser er årsagen til, at der ikke findes så mange helbredsproblemer, som man kunne forvente ud fra målingerne af skimmelsvampe.

Læge Vivi Schlünnsen er ansvarlig for helbredsundersøgelsen
Vidste du, at...
helbredsgenerne er små i forhold til de store mængder biostøv. Afvekslende arbejdsopgaver er sikkert en del af forklaringen.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".